Endocrine Abstracts

Introduction: Niedoczynność tarczycy jest najczęstszym zaburzeniem czynności tarczycy u chorych na toczeń rumieniowaty układowy (systemic lupus erythematosus – SLE), ale przyczyna tego związku nie jest dobrze poznana. Co więcej, nie przeprowadzono badań skupiających się na możliwym związku między niektórymi specyficznymi wzorcami immunologicznymi SLE a rozwojem niedoczynności tarczycy.

Metody: W naszym badaniu określiliśmy cechy immunologiczne i stan tarczycy u 103 kolejnych pacjentów z SLE w badaniu przekrojowym. U wszystkich pacjentów wykonano pełny profil immunologiczny. Przeprowadzono również ocenę laboratoryjną stężenia wolnej trójjodotyroniny (FT3), wolnej tyroksyny (FT4), hormonu tyreotropowego (TSH), przeciwciał antytyroglobulinowych i przeciwciał przeciwko peroksydazie tarczycowej.

Wyniki: Około 94% badanych stanowiły kobiety, średnia wieku: 38,2±14,5 lat, a średni czas trwania tru 8,8±6,2 lat. Niedoczynność tarczycy stwierdzono u 17,5% (44,4% o charakterze autoimmunologicznym). U chorych z niedoczynnością tarczycy nie stwierdzono częstszego występowania specyficznego wzorca anty-DNA. Niedoczynność tarczycy występowała znamiennie częściej u pacjentów z jednoczesnym dodatnim wynikiem oznaczenia autoprzeciwciał Ro60, Ro52 i anty-La/SSB (25% vs 9,7%; P=0,027). Niezależnie od stanu tarczycy, pacjenci z większą liczbą dodatnich autoprzeciwciał mieli wyższe wartości TSH, ale nie zaobserwowano istotnej różnicy. Częstość występowania autoimmunologicznego charakteru niedoczynności tarczycy była wyższa u pacjentów z dwoma lub więcej dodatnimi wynikami autoprzeciwciał dla SLE, ale mała liczba pacjentów w naszej kohorcie nie pozwoliła nam na znalezienie istotnej różnicy (42,9 vs 14,3%; P=0,53).

Wnioski: Nasze dane sugerują, że niedoczynność tarczycy jest częsta w SLE i może być uwarunkowana cechami immunologicznymi. Dlatego zalecane jest zlecanie badań tarczycy u chorych na SLE z więcej niż jednym dodatnim wynikiem oznaczenia autoprzeciwciał. Konieczne są jednak badania z udziałem większej liczby chorych, aby potwierdzić tę hipotezę.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.