Co oznacza przynoszenie owoców lub bycie płodnym chrześcijaninem? Studium Biblii

Tweet

Biblia wspomina o posiadaniu lub przynoszeniu owoców. Co to oznacza? Jaki owoc wydaje wierny chrześcijanin?

Czym jest owoc?

Greckie słowo „owoc” to „karpos” i odnosi się do owoców winorośli lub drzew. W Starym Testamencie może odnosić się do czyichś dzieci, które rodzą się w rodzinie. W przypadku przynoszenia owoców dla chrześcijanina, oznacza to w szczególności produkowanie czegoś podobnego do tego, co jest atrybutem drzewa lub rośliny. Na przykład, winorośl może rodzić winogrona, a owoc, który się rodzi, jest podobnej natury i jakości jak roślina, z której pochodzi. Kluczem jest to, że owoc, który musi przynieść jest tego samego rodzaju, jakości i substancji, z której pochodzi, a kiedy Biblia mówi o przynoszeniu owocu, są tylko dwie opcje; będzie to owoc Ducha lub owoc ciała.

Każdy chrześcijanin powinien przynosić owoce Ducha…

Owoce ciała

Paul pisze o dwóch różnych rodzajach owoców w 5 rozdziale Listu do Galacjan i mówi „postępujcie według Ducha, a nie będziecie zaspokajać pożądliwości ciała. Gdyż pragnienia ciała są przeciwne Duchowi, a pragnienia Ducha przeciwne są ciału, gdyż są one sobie przeciwne, aby was powstrzymać od czynienia tego, co chcecie czynić” (Ga 5,16-17). Owoce ciała są widoczne w większości świata, wśród tych, którzy nie są zbawieni. Owoce ciała to „niemoralność seksualna, nieczystość, zmysłowość, bałwochwalstwo, czary, nieprzyjaźń, spory, zazdrość, napady gniewu, rywalizacja, niezgoda, podziały, zawiść, pijaństwo, orgie i tym podobne rzeczy” (Ga 5,19-21a). Dokąd takie owoce mogą kogoś zaprowadzić? Paweł odpowiada na to, pisząc: „Uprzedzałem was, że ci, którzy czynią takie rzeczy, królestwa Bożego nie odziedziczą” (Ga 5,21b). Racjonalne jest to, że jeśli nie odziedziczą królestwa, to odziedziczą gniew Boży (Ap 21:12-15). Czasami nawet chrześcijanin może przynosić tego rodzaju owoce, ponieważ wciąż walczy ze starymi pragnieniami, co Paweł miał na myśli, pisząc: „Nie czynię bowiem dobra, którego chcę, lecz zło, którego nie chcę, czynię nadal” (Rz 7:19). Różnica polega na tym, że Paweł nie chciał robić tych rzeczy i nie chcą ich również ci, którzy narodzili się na nowo. Ci, którzy są ze świata, nie mają problemu z robieniem tych rzeczy (Ga 5, 19-21a), ale chrześcijanin wie, że nie są one dobre i pragnie czynić dobro.

Jagody Ducha

Następnie Paweł pisze o tym, czym są owoce Ducha. Duch” jest pisany wielką literą, co oznacza, że jest to rzeczownik właściwy, czyli osoba, a w tym przypadku Duchem jest Bóg, Duch Święty, ponieważ nie możemy wydawać bożych owoców, gdy jesteśmy w ciele lub bez pomocy Ducha. Paweł mówi nam jakie są owoce Ducha w Liście do Galacjan, rozdział 5: „Owocem Ducha jest miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie; przeciwko takim rzeczom nie ma Prawa” (Gal 5:22-23). Są to owoce, które są atrybutami Boga, jak cierpliwość, radość i wierność. Owoc będzie bardzo podobny do rośliny macierzystej, w tym przypadku do Ducha Bożego. Nie możemy zajrzeć do ludzkiego serca, aby wiedzieć, kto jest zbawiony, a kto nie, ale możemy zobaczyć owoce życia danej osoby lub ich brak: „A ci, którzy należą do Chrystusa Jezusa, ukrzyżowali ciało wraz z jego namiętnościami i pożądliwościami” (Gal 5:24). Tak więc wierzący w Chrystusa ukrzyżował ciało, a to oznacza, że owoce ciała będą mniej widoczne, ale ci, którzy narodzili się z Ducha, krzyżują lub zabijają „ciało z jego namiętnościami i pożądaniami”. Osoba, która nie narodziła się na nowo, nie może wydać tych owoców i nie dba o to, że tak nie jest.

Źródło owoców

Jezus powiedział uczniom „Ja jestem krzewem winnym; wy jesteście latoroślami. Kto trwa we Mnie, a Ja w nim, ten przynosi owoc obfity, bo poza Mną nic nie możecie uczynić” (Ewangelia Jana 15:5). Kluczem jest tu to, że bez trwania w winnym krzewie nie możemy nic z siebie wydać, dlatego On powiedział: „Trwajcie we Mnie, a Ja w was”. Jak latorośl sama z siebie nie może przynosić owocu, jeśli nie trwa w winnym krzewie, tak i wy, jeśli we mnie trwać nie będziecie” (Ewangelia Jana 15:4). Nigdy nie zobaczysz gałęzi przynoszącej owoc, jeśli nie jest ona połączona z krzewem winnym. To nie jest trudne… to jest niemożliwe, więc musimy trwać w Chrystusie, ponieważ On mówi: „Jeżeli we mnie trwać będziecie, a słowa moje w was trwać będą, poproście, o cokolwiek byście chcieli, a stanie się wam” (Ewangelia Jana 15:7). Jeśli trwamy w Chrystusie, będziemy wydawać owoce, a kiedy Jezus powiedział, że Jego słowa muszą w nas trwać, oznacza to, że musimy trwać w Słowie Bożym, ponieważ Jezus jest Słowem, a Słowo jest Jezusem (J 1:1, 14). Poza trwaniem w Chrystusie i Jego Słowie, Biblii, nie możemy zrobić nic (Jana 15:5) i nic nie znaczy trochę coś. Juda opisał tych, którzy zmierzają ku zniszczeniu, jako „drzewa bezowocne” (Judy 1:12), co oznacza, że nie będzie owoców Ducha u tych, którzy nie trwają w Chrystusie i w Jego Słowie. To, czego brakuje, to „owoc sprawiedliwości, który przychodzi przez Jezusa Chrystusa” (Flp 1:11), a „owoc, który otrzymujecie, prowadzi do uświęcenia i jego końca, życia wiecznego” (Rz 6:22), do którego zostaliśmy powołani, „abyśmy przynosili owoc Bogu” (Rz 7:4).

Konkluzja

Jak już napisałem wcześniej, nie możemy zajrzeć do ludzkiego serca, aby wiedzieć, czy ktoś jest zbawiony, czy nie, ale możemy zobaczyć, jaki rodzaj owocu się rodzi. Innymi słowy, możemy być inspektorami owoców i możemy powiedzieć, że nie ma owocu, a jeśli nie ma owocu, nie ma korzenia i jeśli jedynym owocem, jaki widzisz, jest owoc ciała, możesz rozsądnie założyć, że ta osoba może nie być zbawiona. Jeżeli trwasz w Chrystusie, to będziesz trwał w Jego Słowie, Biblii, i będziesz wydawał owoce Ducha. Słowo „trwać” oznacza mieszkać, żyć i być obecnym. Każdy chrześcijanin powinien przynosić owoce Ducha; niektórzy więcej, inni mniej, ale każdy wierzący powinien przynosić przynajmniej jakiś owoc, ale jeżeli ktoś twierdzi, że jest chrześcijaninem, a nie przynosi żadnego bożego owocu i widzisz tylko owoc ciała, musisz być świadkiem dla tej osoby, ponieważ może się okazać, że nie jest ona naprawdę zbawiona.

Więcej o dobrych owocach: Owoce Ducha

.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.