Other Lyme Disease Co-Infections

Naast de hierboven beschreven ziekten, kunnen teken in verschillende geografische gebieden besmet zijn met een of meer van de volgende co-infecties van de ziekte van Lyme: Colorado tick fever virus; Mycoplasma’s; Powassan encephalitis virus; Q Fever; Rocky Mountain spotted fever (Rickettsia); tickborne relapsing fever, andere vormen van Borrelia, en tularemia. De tekenkaart laat zien waar deze ziekten worden aangetroffen. We hebben nog niet alle ziekten geïdentificeerd die teken dragen en overbrengen.

Colorado Tick Fever

Colorado tekenkoorts wordt veroorzaakt door een virus dat wordt overgedragen door Rocky Mountain houtteken. De symptomen zijn acute hoge koorts, ernstige hoofdpijn, koude rillingen, vermoeidheid en spierpijn.

Mycoplasma

Mycoplasma-soorten zijn geïdentificeerd in teken. Ze zijn kleiner dan bacteriën, dringen menselijke cellen binnen en verstoren het immuunsysteem, waardoor ze vermoeidheid, spier- en skeletaandoeningen en cognitieve problemen veroorzaken. Mycoplasma’s kunnen worden behandeld met antibiotica.

Powassan virus

Powassan virus veroorzaakt door teken overgedragen encefalitis. Patiënten kunnen asymptomatisch zijn of ernstig neurologisch lijden met de dood tot gevolg. Veel voorkomende symptomen zijn koorts, hoofdpijn, braken, zwakte, verwardheid, toevallen en geheugenverlies. Op lange termijn kunnen neurologische problemen optreden. Er zijn geen commerciële diagnostische tests voor de ziekte, noch is er een specifieke behandeling. Het kan echter nodig zijn patiënten in het ziekenhuis op te nemen voor verzorging om de zwelling in de hersenen te verminderen of voor ademhalingsondersteuning.

Q-koorts

Q-koorts wordt veroorzaakt door Coxiella burnetii, een soort bacterie die door runderen, schapen en geiten wordt overgebracht. De symptomen lijken op die van de ziekte van Lyme. Q-koorts begint waarschijnlijk met hoge koorts. Een longontsteking en een abnormale leverfunctie wijzen ook op Q-koorts. Doxycycline is de behandeling bij uitstek.

Rocky Mountain Spotted Fever

Rocky Mountain spotted Fever wordt veroorzaakt door bacteriën, Rickettsia rickettsii genaamd, die worden overgebracht door de beet van een teek. Patiënten ontwikkelen hoge koorts, huiduitslag, hoofdpijn en bloedingsproblemen. Dertig procent van de onbehandelde patiënten overlijdt. Het is behandelbaar met antibiotica, vaak doxycycline.

Tekenverlamming

Zekere teken scheiden een toxine af dat een progressieve verlamming veroorzaakt, die ongedaan wordt gemaakt als de teek wordt verwijderd.

Tekenoverdraagbare Relapsing Fever

De verwekker van tekenoverdraagbare Relapsing Fever, Borrelia hermsii, wordt overgebracht door zachte teken van het westen van de Verenigde Staten. Het wordt gekenmerkt door cycli van hoge koorts en wordt behandeld met antibiotica.

Tularemie

Tularemie, of konijnenkoorts, komt overal in de Verenigde Staten voor. Het wordt veroorzaakt door de bacterie Francisella tularensis. Symptomen kunnen zijn: huidzweren, gezwollen en pijnlijke lymfeklieren, ontstoken ogen, keelpijn, mondzweren, longontsteking, diarree en braken. De meest effectieve behandeling is met fluorochinolonen.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.