Måste jag skaffa Medicare om jag omfattas av makens försäkringsplan?

Innan du fattar något beslut bör du dock alltid prata med arbetsgivarens avdelning för hälso- och sjukvårdsförmåner för att förstå hur Medicare kan eller inte kan fungera med din nuvarande försäkring. Låt oss nu undersöka vart och ett av alternativen ovan.

Insättning i Medicare vid 65 års ålder

Om du vill skriva in dig när du fyller 65 år kan du skriva in dig i Medicare Parts A & B, Part D receptbelagd läkemedelsförsäkring eller en Medicare Advantage (Part C)-plan. Du kan också överväga att lägga till en tilläggsförsäkring till Original Medicare (Delar A & B) för att hjälpa till att täcka kostnaderna för Medicare. Du kan anmäla dig så tidigt som tre månader före den månad då du fyller 65 år. Detta är början på din Initial Enrollment Period, som också omfattar månaden för din 65-årsdag och de följande tre månaderna därefter.

Du kan få bra information och tips om hur du anmäler dig till Medicare vid 65 års ålder via den här resursen.

Insättning i Medicare Part A vid 65 års ålder

Många personer som omfattas av en makes eller makas arbetsgivarplan väljer att antingen vänta med att skriva in sig tills de förlorar sin makes eller makas arbetsgivartäckning eller väljer att bara skriva in sig i Part A eftersom Part A vanligtvis inte har någon premie. Du kan anmäla dig enbart till Medicare Part A och välja att skjuta upp Part B och Part D, men du måste se till att du har en kreditvärdig täckning för att undvika att betala sena premieavgifter för Part B och/eller Part D.

Skjuta upp Medicare-anmälan

Bara för att du fyller 65 år behöver det inte betyda att du måste skaffa Medicare nu. Om du bestämmer dig för att vänta med att anmäla dig till Medicare är det bästa alternativet både ekonomiskt och när det gäller sjukvårdsskydd för dig, följ bara Medicares regler så undviker du anmälningsavgifter när du anmäler dig.

Hur du undviker försenade anmälningsavgifter för Part B eller Part D

  1. Säkerställ att du har en krediterbar täckning och kan senarelägga anmälningen.
  2. Säkerställ att din nuvarande receptbelagda läkemedelsförsäkring betraktas som krediterbar av Medicare (den är lika bra som eller bättre än Medicare Part D).
  3. Få ett skriftligt bevis på din krediterbara receptbelagda läkemedelsförsäkring.

När skulle jag registrera mig om jag skjuter upp eller bara tar del A?

Om du kan skjuta upp registreringen i antingen hela eller delar av Medicare har du en särskild registreringsperiod på åtta månader som börjar när arbetsgivartäckningen försvinner eller när din make/maka går i pension. Under denna tid kan du anmäla dig till Medicare Parts A & B. Du kan också anmäla dig till ett receptbelagt läkemedelsprogram Part D. Och efter att du har registrerat dig för del B kan du registrera dig för en tilläggsförsäkring till Medicare eller en Medicare Advantage-plan (del C).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.