John A. R. Newlands

Vi måste tyvärr konstatera att John Newlands har avlidit till följd av en influensaattack i en relativt tidig ålder av 61 år. Även om förmodligen inget ämne inom hela den teoretiska kemin har fått större uppmärksamhet än de numeriska relationerna mellan grundämnenas atomvikter, är det få bland de yngre generationerna av kemister som känner till omständigheterna kring upprättandet av den anmärkningsvärda generalisering som brukar kallas ”den periodiska lagen”. Newlands samtida och alla som har gjort sig besväret att titta på litteraturen i ämnet vet dock att det var han som upptäckte det grundläggande sambandet som ingår i denna så kallade lag, och att han tydligt uttryckte sambandet mellan atomvikt och egenskaper ungefär fem år före någon publicering av deras åsikter, vare sig av Mendeléef eller Lothar Meyer. Lyckligtvis framträder fakta tydligt nog i dokumentationen, men det är svårt att nu, efter mer än trettio år, förklara den kemiska världens likgiltighet inför en så anmärkningsvärd observation som den som Newlands uppmärksammade först i Chemical News, augusti 1864, återigen mer utförligt i samma tidskrift, augusti 1865, och en tredje gång mer eftertryckligt i ett meddelande till Chemical Society, den 9 mars 1866. Under många år tidigare hade ämnet så att säga varit i luften… Många uppsatser av Dumas, Gladstone och senare av Odling hade publicerats där olika arrangemang av atomvikterna hade antagits, men ingen av ett heltäckande slag; men när ett system som inte bestod av ett antal isolerade grupper, utan som tillhandahöll ett system som omfattade alla de kända grundämnena, lades fram, var det enda som Chemical Society kunde göra att avvisa det med löje och förakt och vägra att trycka ett ord om den nya doktrinen på de då knappa sidorna i sin tidskrift. Den osäkra opinionen när det gäller de numeriska värdena för många atomvikter kan vara den enda ursäkten för vad som verkar vara dumhet och fördomar, för Newlands arrangemang krävde att man antog de atomvikter som var standardiserade enligt Cannizzaros rekommendationer 1864-66, och dessa värden var fortfarande okända för eller ignorerades av många kemister.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.