John A. R. Newlands

Joudumme valitettavasti toteamaan, että John Newlands on kuollut influenssakohtauksen seurauksena suhteellisen varhain, 61-vuotiaana. Vaikka luultavasti mikään aihe koko teoreettisen kemian alalla ei ole saanut suurempaa huomiota kuin alkuaineiden atomipainojen väliset numeeriset suhteet, vain harvat nuoremmista kemistisukupolvista tuntevat olosuhteet, jotka ovat johtaneet huomattavan yleistyksen syntyyn, joka tunnetaan yleensä ”jaksollisena lakina”. Newlandsin aikalaiset ja kaikki ne, jotka ovat nähneet vaivaa perehtyä aihetta käsittelevään kirjallisuuteen, tietävät kuitenkin, että juuri hän löysi tämän niin sanotun lain sisältämän perustavanlaatuisen suhteen ja että hän ilmaisi selvästi atomipainon ja ominaisuuksien välisen yhteyden noin viisi vuotta ennen kuin Mendeléef tai Lothar Meyer julkaisivat näkemyksensä. Onneksi tosiseikat erottuvat arkistoista riittävän selvästi, mutta nyt, yli kolmenkymmenen vuoden kuluttua, on vaikea selittää, miksi kemian maailma suhtautuu välinpitämättömästi niinkin merkittävään havaintoon kuin se, johon Newlands kiinnitti huomiota ensin elokuussa 1864 ilmestyneessä Chemical News -lehdessä, sitten vielä kerran laajemmin samassa lehdessä elokuussa 1865 ja kolmannen kerran vielä painokkaammin 9. maaliskuuta 1866 Chemical Societylle antamassaan tiedonannossa. Aihe oli ollut monta vuotta aikaisemmin niin sanotusti ilmassa… Oli ilmestynyt lukuisia Dumas’n, Gladstonen ja viimeksi Odlingin artikkeleita, joissa oli omaksuttu erilaisia atomipainojen järjestelyjä, mutta ei yhtään kattavaa; kun kuitenkin esitettiin järjestelmä, joka ei koostunut useista yksittäisistä ryhmistä, vaan joka tarjosi järjestelmän, joka kattoi kaikki tunnetut alkuaineet, Kemiallinen Seura ei voinut tehdä muuta kuin torjua sen naureskellen ja halveksuen ja kieltäytyi painamasta sanaakaan uudesta opista lehtensä silloisilla niukoilla sivuilla. Monien atomipainojen lukuarvojen suhteen vallitseva epävakaa mielipidetilanne voi olla ainoa tekosyy sille, mikä vaikuttaa typeryydeltä ja ennakkoluulolta, sillä Newlandsin järjestely edellytti Cannizzaron vuosina 1864-66 suosittelemien standardoitujen atomipainojen hyväksymistä, ja nämä arvot olivat edelleen tuntemattomia monille kemisteille tai monet heistä jättivät ne huomiotta.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.