Dela upp datum och tid i Excel

Vi kommer i det här inlägget att se hur man separerar datumdelen och tidsdelen från ett datumtidsvärde i en cell i Excel med hjälp av några grundläggande formler i Excel.

Så vi har en cell i Excel som har både datum och tid i den och vi vill ha två kolumner där den ena innehåller datum och den andra innehåller tid.

Låt oss se hur man delar datum och tid i två kolumner i excel.

Antag att vi har en kolumn i som innehåller värdet av datum och tid som 27-06-2016 09:54 AM, och vi vill dela datum och tid i två olika kolumner.

I datan nedan innehåller kolumn A datumbindningsvärdet och vi vill ha datumet i kolumn B och tiden i kolumn C.

Inför formeln =INT(A2) i cell B2 och formeln =A2-INT(A2) i cell C2 som visas nedan.

Och du kan se att vi har det önskade resultatet.

Note – Om du inte har fått resultatet i önskat format kan du ändra formatet för kolumn B till ”Datum” och formatet för kolumn C till ”Tid” i AM/PM-format genom att högerklicka på och Formatera celler.

Hoppas att det här hjälpte.

Dela kunskapen

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.