John A. R. Newlands

Vi må desværre konstatere, at John Newlands er død som følge af et anfald af influenza i en forholdsvis tidlig alder af 61 år. Selv om der sandsynligvis ikke er noget emne inden for hele den teoretiske kemi, der har fået større opmærksomhed end de numeriske relationer mellem grundstoffernes atomvægte, er der kun få blandt de yngre generationer af kemikere, der er bekendt med de omstændigheder, der ledsager etableringen af den bemærkelsesværdige generalisering, der normalt er kendt som “den periodiske lov”. Newlands’ samtidige og alle, der har gjort sig den ulejlighed at kigge i litteraturen om emnet, ved imidlertid, at det var ham, der opdagede den grundlæggende relation, der er indeholdt i denne såkaldte lov, og at han klart udtrykte forbindelsen mellem atomvægt og egenskaber omkring fem år før nogen offentliggørelse af deres synspunkter enten af Mendeléef eller Lothar Meyer. Heldigvis fremgår fakta tydeligt nok af optegnelserne, men det er vanskeligt nu, efter mere end 30 års forløb, at forklare den kemiske verdens ligegyldighed over for en så bemærkelsesværdig observation som den, som Newlands først gjorde opmærksom på i Chemical News, august 1864, igen mere udførligt i samme tidsskrift, august 1865, og en tredje gang mere eftertrykkeligt i en meddelelse til Chemical Society, 9. marts 1866. I mange år forinden havde emnet så at sige været i luften… Der var udkommet talrige artikler af Dumas, Gladstone og senest af Odling, hvori der var blevet vedtaget forskellige ordninger af atomvægtene, men ingen af en omfattende art. Men da der blev fremlagt et skema, som ikke bestod af et antal isolerede grupper, men som leverede et system, der dækkede alle de kendte grundstoffer, var alt, hvad det kemiske selskab kunne gøre, at afvise det med latterliggørelse og foragt og afvise at trykke et ord om den nye doktrin på de dengang sparsomme sider i dets tidsskrift. Den uafklarede meningstilstand med hensyn til de numeriske værdier af mange atomvægte kan være den eneste undskyldning for det, der virker som dumhed og fordomme, for Newlands’ arrangement krævede vedtagelse af de atomvægte, der var standardiseret som anbefalet af Cannizzaro i 1864-66, og disse værdier var stadig ukendte for eller blev ignoreret af mange kemikere.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.