10 fordele ved restorativ yoga

Med den eksplosive udbredelse af yoga i Vesten har der været en tilstrømning af yogastilarter, der hver især udtrykker deres egen blanding af vejrtrækning, stillinger, meditation, sang, afslapning og filosofi. Restorative yoga, en praksis, der fører yogien mod en mere helbredende og rekreativ oplevelse, indvarsler et væld af vidunderlige fordele, der ofte overskygges af populariteten og synligheden af mere dynamiske yogastilarter.

En restorative praksis er ofte afhængig af brugen af rekvisitter og langvarig fastholdelse af nogle få enkle stillinger for at opnå en dyb grad af afslapning. “Restorative yoga” kan også være et paraplybegreb, der omfatter flere understilarter af afslapning og healingbaserede Hatha-yogapraksisser, såsom de syv spirituelle love i yoga.

Men hvad er det præcis, der gør denne yogastil unik? Her er nogle af de fordele, som en restorativ yogapraksis har at tilbyde.

Sænker tempoet i livet

Restorativ yoga er en glimrende mulighed for at koble af fra hverdagens hektiske aktivitet og lade speedometeret vende tilbage til 0 mph. Det giver et kærkomment pusterum blandt al livets turbulens og hjælper med at forberede sind og krop på meditationens indadgående strøg og en dybere bevidsthed. Når du bevæger dig langsomt gennem stillingerne, kan du udforske dit sind og din krop i et stabilt og naturligt tempo.

Beskønnende for nervesystemet

Det langsommere tempo og den dybe vejrtrækning, som du får i en restorativ yogaklasse, udløser det parasympatiske nervesystem fra den allerførste stilling. Denne aktivering hjælper med at afbøde virkningerne af den almindelige kamp-eller-flygt-stressreaktion, som kan være skadelig for din fysiologi og dit velbefindende. Den overordnede beroligende effekt på nervesystemet sætter en dybt afslappende tone for timen, der trøster dit sind og din krop ned til celleniveauet.

Fremmer mindfulness

Restorativ yoga kunne lige så godt kaldes “mindful yoga” på grund af den udvidede bevidsthed om sig selv og sin krop, der kommer gennem øvelsen. Langsommere bevægelser skaber plads til en dybere oplevelse af stillingerne og åndedrættet. Bevidsthed om de fysiske fornemmelser, de tanker eller følelser, der opstår, eller lyde i omgivelserne, kan alle få en meget mere dybdegående betydning i dybden af den restorative praksis. Kort sagt er du i stand til at lægge mærke til og føle mere af verden gennem din yogaoplevelse.

Fremmer transcendens

I det hele taget anses mange former for Hatha yoga for at være en forløber for længerevarende meditationsperioder. Gennem praksis bliver muskler, led og subtile energicentre oplivet for at hjælpe med at lette en dybere og mere behagelig oplevelse af meditation. Udøvelsen af restorative yoga fører dog i sig selv ofte til en transcendent oplevelse af dyb enhed med det universelle bevidsthedsniveau. Hver stilling og hvert åndedræt tjener til at føre dig længere op ad stigen af udvidet bevidsthed. Efterhånden som øvelsen udvides, bærer yogaens middel dig fra den vågne bevidsthedstilstand ind i det stille rum mellem dine tanker – rummet, hvorfra du er i stand til at få et glimt af sjælen og vække det guddommelige i dig.

Kultiverer øget kropsbevidsthed

Det behagelige tempo i restorativ yoga åbner døren til en dybere forståelse af din egen krop og lader dig faktisk føle, hvad det vil sige at være et åndeligt væsen, der har en menneskelig oplevelse. Desværre er mange mennesker ikke intime med deres egen krop. Gennem en restorativ yogapraksis kan en sådan intimitet imidlertid udforskes og omfavnes. Dybere niveauer af kropslige styrker kan integreres og ejes, og en mere dybtgående følelse af selvkærlighed og accept kan opstå.

Dyber selvbevidsthed og introspektion

Den afdæmpede kvalitet af en restorative yogaklasse hjælper dig ofte med at trække opmærksomheden indad og væk fra eksterne begivenheder og situationer i verden. Med din opmærksomhed rettet indad bliver øvelsen et fristed for sindet og ånden, hvorfra du kan tage et dybere kig på, hvem du er, hvad du vil, og hvordan du kan tjene verden. Restorative yoga åbner os op for nye niveauer af selvudforskning og kontemplation, så dit indre væsen kan stråle frem.

Skabt bevidsthed i handling

Gennem øvelsens mindfulness bliver du mere og mere bevidst om dine handlinger eller karmas, og hvordan de påvirker dit niveau af komfort eller ubehag. Du kan se den direkte årsagssammenhæng mellem dine stillinger, din vejrtrækning og dit generelle niveau af velvære. Efterhånden som denne oplevelse fortsætter med at blive dybere, begynder du at træffe mere bevidste og opmærksomme valg, både på og uden for måtten.

Styrkelse af accept og løsrivelse

Den restorative yogapraksis er i sagens natur modsætningen til “ingen-smerte-ingen-gevinst”-mentaliteten. Du får de største fordele af din praksis ikke ved at tvinge dig selv ind i en stilling, men ved at give slip på og overgive dig til den. Denne mentalitet er med til at dyrke accept af din krop og dens iboende begrænsninger. Endvidere styrker den din evne til at give slip på forudfattede forestillinger om din krop, og hvordan du tror, den skal se ud eller føles, både i og uden for en stilling. Når øget lethed og komfort er temaet for din yogapraksis, opstår accept og løsrivelse naturligt som et resultat.

Hjælper dig til at føle dig sikker og næret

I dagligdagen er det nemt at blive trukket ind i den usikkerhed, der er et biprodukt af den moderne verden. Mange mennesker bevæger sig gennem deres dage forfulgt af frygt, ængstelse og usikkerhed. Restorative yoga giver dig en sikker havn, hvor du kan genforbinde dig med din sande natur, som er udødelig, uovervindelig, ren og nærende. At skabe denne forbindelse gennem dine stillinger, vejrtrækning og dyb afslapning genopretter hukommelsen om, hvem du er, og hjælper dig med at genvinde din sjæls frygtløse natur. Fra dette tilflugtssted kommer du ud og føler dig sikker på den iboende godhed i dit hjerte og i verden.

Binder dig sammen med det guddommelige og etablerer dig i ren væren

Det ultimative mål med yoga er foreningen med det guddommelige. Derfor bør din praksis være et middel til at nå dette mål. Heldigvis er restorative yoga det perfekte middel til at hjælpe dig med at genforbinde dig med den indre guddommelighed. Gennem teknikkerne i denne praksis vækker du ynde, balance, fleksibilitet, balance, styrke og opmærksomhed på det nuværende øjeblik. Denne kombination skaber et sind og en krop, der er ideelt egnet til problemfrit at smelte sammen med det ikke-lokale bevidsthedsfelt eller det rene væsen.

Som et redskab til selvtransformation letter restorativ yoga integrationen af alle livets lag – miljømæssige, fysiske, følelsesmæssige, psykologiske og åndelige – og kulminerer i målet af alle mål, nemlig at vågne op til din egen guddommelige natur.

De fordele, der er anført her, er måske ikke udelukkende isoleret til restorative yoga, men de er nogle af de mest definerende fordele ved denne type praksis. Hvis du aldrig har udforsket denne yogastil, er dette din åbne invitation.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.