Slavní západní draci

Původně publikováno 1. července 2008. Naposledy aktualizováno 9. ledna 2021. O slavných západních dracích a jejich folklóru.

Podívejte se také na náš starší příspěvek o historii západních draků.

Slavní západní draci

Slavní angličtí draci
Slavní francouzští draci
Slavní řečtí/římští draci
Slavní severští draci
Slavní švýcarští draci

Angličtí draci

– Kouzelník Merlin v artušovských legendách byl údajně dítětem lidské matky a inkuba. Neměl otce v tradičním slova smyslu. Vortigernovi jeho věštci řekli, aby obětoval chlapce bez otce, když měl potíže se stavbou věže na Dinas Emrys. Merlin však předpověděl, že věž byla postavena na podzemní tůni a že tam leží dva draci: jeden červený a druhý bílý. Když Vortigern přikázal tůň vypustit, oba draci se probudili a začali bojovat a Merlinova slova zněla:

15. století ilustrace bojujících draků v tůni

„Běda červenému drakovi, neboť jeho konec je blízko. Jeho jeskynní doupata obsadí Bílý drak, který znamená Sasy, jež jsi sem pozval. Červený drak představuje lid Británie, který bude ovládnut Bílým…“.

Přečtěte si více o historii draků nebo si prohlédněte naši sbírku dračích citátů!“

– Lambton Worm je dalším na našem seznamu slavných západních draků. Z řeky ho vytáhl John Lambton, dědic hradu Lambton, který byl na rybách. Ohavného tvora se zbavil tak, že ho hodil do nedaleké studny. Drak se však zvětšil a zesílil. Jednoho dne spatřili vesničané lesklou stopu od studny na kopec. Tam se drak devětkrát obtočil kolem kopce. Jeho hrůzovláda zpustošila kdysi bujnou krajinu a sežrala dobytek i malé děti.

John Lambton se po letech vrátil a hledal radu u staré čarodějnice, jak červa zabít. Dostal zvláštní brnění a bylo mu řečeno, aby po zabití tvora zabil dalšího živého tvora, kterého potká. Po zničení červa se stalo, že první živá bytost, která ho přivítala, byl jeho otec. Když se Johnu Lambtonovi nepodařilo zabít vlastního otce, zabil svého nejvěrnějšího psa. Tato oběť nestačila a všichni dědicové byli prokleti na dalších devět generací.

– Maud byla dívka z hrabství Herefordshire a při procházce lesem náhodou narazila na malou wyvernu, která vypadala ztraceně a sklesle. Jeho smutek se rozplynul, jakmile ji spatřilo, a mělo radost, že už není samo. Nečekaným kamarádem na hraní byla okouzlena, ale rodiče její radost z malého společníka nesdíleli.

Tak strávila se svým nově nalezeným mazlíčkem mnoho hodin v tajném lesním zákoutí. Přišel však den, kdy už wyverna nemohla vydržet na talířcích s mlékem. Začal se živit hospodářskými zvířaty komunity a pak přešel na chuť lidem. Maud byla jedinou osobou, která byla před nyní již dospělou wyvernou v naprostém bezpečí. Rytíř Garston se nevyhnutelně rozhodl rytířsky zbavit město draka. Pustil se s drakem do boje a vrazil mu své kopí do chřtánu. Právě když se chystal zasadit poslední ránu, vyřítila se z nedalekého křoví Maud. Rozrušený Garston odjel k radosti rozjařených vesničanů a zanechal za sebou umírajícího netvora s jeho jedinou přítelkyní – dívkou Maud, jejíž nevinné dětství bylo náhle a krutě ukončeno.

Paolo Uccello verze příběhu o svatém Jiří

Svatý Jiří a drak: Příběh, který známe dnes, pochází od bardů ze 14. století. Podle legendy bylo pohanské město terorizováno drakem. Místní obyvatelé mu neustále obětovali ovce, aby ho potěšili, a když stále zůstával nespokojený, začali obětovat některé své lidi. Nakonec měla být šelmě předhozena místní princezna, ale objevil se svatý Jiří, draka zabil a krásnou princeznu zachránil. To je možná symbol nadvlády křesťanství nad pohanstvím. Svatý Jiří se ve 14. století stal patronem Anglie a nahradil svatého Eduarda. Právě u Agincourtu prý Jindřich V. provolával:

„Bůh za Jindřicha, Anglii a svatého Jiří.“

Odkazy na slavné západní draky (anglicky):

Knihy –

1. Jindřich V. a sv. Pitkinův průvodce, Král Artuš

2. Draci: A Natural History by Dr. Karl Shuker

Webové stránky –

> Artušovská legenda > The Lambton Worm

Francouzští draci

– Vouivre je francouzský wyvern zobrazovaný s hlavou a horní částí těla krásné ženy. Slovo pochází ze starého galského Wouivre, což znamená duch. Rubínový, krvavě rudý karbunkl zasazený mezi jejíma očima jí pomáhá najít cestu podsvětím smrtelníků. Klenot vede tuto ochránkyni země a všeho živého smrtelným podsvětím. Její šupiny se třpytily jako diamanty a měla korunu z perel. Při některých příležitostech bývala zobrazována jako napůl žena a napůl okřídlený had.

– Taraska strašila na březích řeky Rhone v Nerlucu. Měl šest končetin a byl zplozen hadem Leviatanem, ale časem začal strašit v jižní Francii. Cestovatel jménem Jacques du Bois jednoho večera cestoval podél břehů této řeky a byl tak soustředěný na děsivé pověsti, které o Taraskovi slyšel, že přeslechl hluboké dunění. Náhle se Tarasque objevil a s ohlušujícím řevem zapálil nešťastného du Boise stálým proudem ohně.

Stará pohlednice zobrazující Tarasque

Svatá Marta, jejíž inspirativní kázání přinášelo radost a naději všem, kdo se s ní setkali, byla prosena, aby osvobodila měšťany Nerluc. Když se setkala s Tarskou, vztyčila dvě ratolesti ve tvaru kříže a mocný tvor byl pokořen. Odvedla ji zpět do Nerlucu s tkaným obojkem s copánky ze svých vlasů a měšťané se začali bát, kopali a házeli po Taraskovi kameny. Ten se strachy krčil a svatá Marta prosila lid, aby šelmě odpustil, ale marně.

Další obraz Taraska

Tarasko se nakonec převalil a zemřel. Nerluc se nyní jmenuje Tarascon a o každé svatodušní neděli se koná slavnost tarasků na památku jejich bývalého utlačovatele.

– Peluda byl obojživelný drak, známý také jako chundelatá šelma, protože byl pokrytý nesčetným množstvím ostnatých štětin. Odmítl vstoupit do Noemovy archy, přesto jako zázrakem přežil Velkou potopu a nyní terorizoval země La Ferte-Bernard. Mohl zabít člověka mocným úderem ocasu a jediný výbuch plamene dokázal spálit pole na míle daleko.

Začal požírat krásné panny, ale přišlo osudné ráno, kdy se jeden z chrabrých snoubenců těchto krásných panen vrhl do boje s peludou. Odvážný mladík nemířil drakovi na krk, ale místo toho sekl po jeho mohutném ocasu. Peluda se okamžitě skácel k zemi a zahynul, protože jeho ocas byl jedinou částí těla, která byla náchylná ke smrtelnému zranění. Její přemožitel byl oslavován jako hrdina a v La Ferte-Bernard zavládla velká radost. Netřeba dodávat, že on a jeho nevěsta žili šťastně až do smrti.

Odkazy na Slavné západní draky (francouzsky):

Knihy –

1. Dračí doupě. Draci: Karl Shuker

Webové stránky –

> Klidný drak > Tarasque

Řečtí draci

„Ladon“

– Ladon byl stohlavý drak, který střežil zlatá jablka v zahradě Hesperidek, nymf, které byly dcerami Atlasovými . Jedenáctá Herkulova práce spočívala v krádeži těchto zlatých jablek. Protože drak ze zahrady Hesperidek znal Atlase, musel ho Herkules přemluvit, aby jablka ukradl, zatímco on zůstal podpírat nebe na svém místě. Atlas, který měl ke svému úkolu odpor jako k trestu po pádu Titánů, hodlal nechat Herkula s tíhou světa na svých bedrech. Herkules požádal Atlase, zda by si ji nemohl vzít zpět, jen na chvíli, zatímco by mu hrdina dal na ramena nějakou měkkou vycpávku, aby byla práce pohodlnější. Atlas položil jablka na zem a zvedl břemeno. Herkules se jablek chopil a rychle utíkal pryč.

– Lernská hydra

– Hadí obr ve starověkém Kartágu byl smrtelnou překážkou římskému vojsku, kterému velel generál Regulus. Obrovský had měl zploštělou hlavu a žhnoucí oči a jeho čelisti byly lemovány řadami tesáků. Číhal mezi rákosovými porosty řeky Bagrady. Vojsko muselo řeku překročit, ale voda se začala vařit, jakmile do ní vstoupil první muž. Had se nemilosrdně svinul a stáhl muže pod hladinu ke smrti. Plán, který Regulus nakonec vymyslel, se podobal taktice při obléhání skutečné pevnosti. Bombardovali hada balvany, dokud mu nerozbili lebku. Kartáginský had byl stažen z kůže a Regulus po svém vítězném návratu daroval kůži a čelisti městu Římu. Generálovi byly uděleny ovace a ostatky hada byly vystaveny v chrámu na Kapitolu. Ostatky zmizely během Numantské války v roce 133 př. n. l.

– Cetus, Poseidonův drak: Perseus, cestující na svých okřídlených sandálech, si všiml dívky, která byla svázaná a bázlivě hleděla na moře. Podívala se na něj a začala vyprávět svůj příběh. Byla to princezna Andormeda. Její matka byla ješitná žena, která tvrdila, že je ještě krásnější než mořské nymfy známé jako Nereidy.

Cetus z knihy Johana van Keulena Boeck zee-kaardt, 1709.

Bůh moře Poseidon pak z hlubin oceánu přivolal Ceta, hadího draka, a nařídil mu, aby v jejich zemi způsobil spoušť. Lidé volali ve strachu a on jim řekl, že jen oběť královniny dcery je může netvora zbavit. Když princezna skončila svůj smutný příběh, hadí drak se vynořil. Připomínal obrovskou velrybu s velkými slonovinovými kly a hlavu měl jako pes, Perseus čekal, až udělá krok. Zatímco se drak zaměřil na dámu, Perseus se rozmáchl a vrazil meč pod hlavu netvora. Ta se zhroutila a odplavala do hlubin moře.

– Rhodský drak: Známá je legenda o statečném rytíři jménem Gozon, který se snažil zabít strašlivého draka, jenž se potuloval na řeckém ostrově Rhodos ve Středozemním moři. Tento drak rád lovil krásné dívky a místní rolníky. Gozon byl však odhodlán zbavit Rhodos této hrozby, a tak podle popisů, které slyšel, sestrojil model tohoto tvora. Vycvičil své psy, aby na něj útočili, a po dlouhém tréninku draka vyhledal v jeho doupěti. Gozon bodl draka do krku, když se tvor bránil útočícím psům, čímž fakticky ukončil hrůzu obyvatel ostrova. Dračí lebka prý zůstala nad Amboiskou bránou až do roku 1837. Gozon zemřel v roce 1353 a na jeho hrobě byla údajně jako na jediném vyryta slova: „Zde leží drakobijec.“

Odkazy na slavné západní draky (řecké):

Knihy –

1. Dračí hrobka. Ultimátní encyklopedie mytologie od Arthura Cotterella & Rachel Storm

2. Draci: A Natural History by Dr. Karl Shuker

Webové stránky –

> Ancient Sprial Dragon Serpent > Co je lepší než zabít draka

Slavní západní draci: Severské

Smrt Beowulfa – ilustrace George T. Tobin

– Firedrake je drak, s nímž Beowulf svedl svůj poslední boj, když stárnoucí hrdina umíral na následky zranění. Drak je popisován jako okřídlený a se schopností chrlit oheň. Beowulf, napsaný ve staré angličtině někdy před 10. stoletím n. l., popisuje dobrodružství velkého skandinávského válečníka ze 6. století. Je to jeden z nejstarších dochovaných eposů. Jeden otrok narazí na dračí pokladnici a ukradne pohár, což draka rozzuří natolik, že zapálí místní čtvrť. Beowulf, který si užívá padesát let své královské vlády, se vydá se svými mladými bojovníky draka pronásledovat a vyzve ho na souboj, který se pro oba ukáže jako osudný.

– Nidhogg neboli Nidhoggr byl jedním z nejobávanějších raných severských draků. Žil u paty světového jasanu Yggdrasilu. Strom měl tři velké kořeny, z nichž jeden sahal až nad mrazivou mlhu a temnotu Niflheimu, kde vládla Hel jako královna severského podsvětí. Nidhogg se nacházel také u Hvergelmiru , pramene v Niflheimu, který je zdrojem všech řek světa. Nidhogg byl drak, který požíral mrtvoly zloduchů, a když ho omrzela chuť mrtvého masa, okusoval kořeny Yggdrasilu. Protože strom světa podporoval veškerý život a Nidhogg se ho pokusil zničit, byl Nidhogg zosobněn jako samotné zlo.
Jak Yggdrasil, tak Nidhogg měli přežít poslední katastrofu Ragnarok, zkázu bohů a nakonec i konec světa. Požáry a záplavy by draka neodradily od neustálého hodování na bezmezných zásobách mrtvých.

Thor zápasí s Jormungandem v Ragnaroku, autor James Alexander, 1995

– Jormungand neboli Jormungandr je světový had, který leží v mořích s ocasem v tlamě, obepíná zemi a vytváří oceány. V severské mytologii to byl hadí syn Lokiho, boha ohně, a bratr Fenrira a Hel.


Středozemní had požírající sám sebe

Odin zařídil, aby tyto nestvůrné děti byly uneseny a přivedeny na Asgard. Jormunganda hodil do ledového oceánu, kde vyrostl do tak obludných rozměrů, že obklíčil Midgard , nakonec ukousl vlastní příběh, a proto se stal známým jako Midgardský had. To spojuje Jormunganda s Ouroborosem, egyptským cyklickým hadem. Při Ragnaroku se měl setkat se svým úhlavním rivalem Thorem a být jím zabit. Thor by také zemřel – Jormungandovým jedem.

– Fafnir byl synem kouzelníka Hreidmana, který byl zkažen prokletým prstenem zvaným Andvarinaut. Zatoužil po otcových prstenech a s pomocí svého bratra Regina ho zabili. Fafnirova chamtivost byla tak velká, že z něj udělala nejen zrůdnou povahu, ale i zrůdnou podobu. Proměnil se ve strašlivého draka. Za určitou dobu se mu podařilo nashromáždit obrovské množství pokladů, které bedlivě střežil. To přilákalo do jeho doupěte mnoho udatných hrdinů, kteří hledali bohatství i slávu.

Většinu z nich však předčasně zabil dračí ohnivý dech. Našel se však jeden hrdina, kterému se podařilo draka přelstít. Tím hrdinou byl Sigurd*, který byl veden Reginem a vyzbrojen pouze mečem svého otce. Avšak navzdory jeho hrdinskému činu, který mu získal slávu a bohatství, byl prý jeho život od té chvíle zničen kletbou, která přišla s neblahými poklady.

* Sigurd, známější pod jménem Siegfried , byl jedním z velkých hrdinů zobrazovaných v rané evropské teutonské a staroseverské literatuře. Zda byl historickou postavou, nebo pouze legendární, není známo. Někteří badatelé se domnívají, že za legendami se skrývá skutečná osoba, která žila někdy v době merovejské dynastie (481-750), tedy v dnešní Francii. Ve většině příběhů vystupuje jako hlavní postava, triumfující hrdina, který zabíjí draky, má odvahu a sílu.

Odkazy na slavné západní draky (severské):

Knihy –

1. Západní draci. Ultimate Encyclopedia of Mythology by Arthur Cotterell & Rachel Storm

2. Draci: A Natural History by Dr. Karl Shuker

Webové stránky –

> Beowulf; 6. Ohnivý drak

a mnoho dalších s křížovými odkazy pro přesnost

Slavní západní draci: Švýcarský

– Drak z hory Pilatus byl dráček, sotva větší než člověk, ale to neznamená, že byl méně smrtící. Krev tohoto draka byla okamžitě smrtící pro vše, čeho se dotkla. Švýcarské město Wilser se po léta nacházelo pod dračí tyranií a nikdo nebyl natolik zkušený v boji s mečem, aby se přiblížil k jeho zabití.

Dříve ve Wilseru žil muž jménem Winckelriedt, ale byl vyhnán kvůli odsouzení za neúmyslné zabití. Protože však jako jediný ovládal zbraně, byl brzy povolán zpět, aby draka zničil. Po dlouhém namáhavém výstupu na strmé svahy Pilátu se Winckelriedt střetl s drakem tváří v tvář v přímém boji. Když se jeho zakřivený krk příliš přiblížil k čepeli, smetl drakovi hlavu. To však zpečetilo i Winckelriedtův osud, protože když vítězně pozvedl meč, dotkl se jeho ruky pramínek drakovy krve. Než stačil vyřknout jediné slovo, byl od mstící se krve mrtev.

– Tatzelworm je prý hadovitý, měří asi 4-5 stop a má dvě viditelné přední nohy.

Některé zprávy ho dokonce popisují jako kočkovitého. V létě 1921 u Hochfilzenu v jižním Rakousku prý tatzelworm skočil na pastevce a pytláka, kteří na něj stříleli. Oba muži z místa činu utekli. V roce 1954 byla pozorována kočkovitá hadovitá šelma, která napadla stádo prasat jižněji poblíž Sicílie. Zoologům se však nepodařilo získat žádná těla tatzelwormů ke studiu. Naznačili však, že by mohlo jít o velkého, dosud neobjeveného ještěra.

Dračí loď v Lucernu © MentalWanderings.com

– Dva draci v Lucernu. Město Lucern ve Švýcarsku proslulo okřídlenými draky, kteří prý vypadali jako létající krokodýli. Vypráví se zde příběh o muži, který kdysi spadl do podzemní jeskyně, z níž nemohl uniknout. S velkou hrůzou si uvědomil, že zde žijí dva draci. Draci však byli zřejmě docela rádi, že mají ve svém příbytku nového přítele. Muž žil v jeskyni pět měsíců a živil se jen trávou a pramínkem vody, který stékal po skalách. Když přišlo jaro, draci se rozhodli opustit svůj domov a vzlétli do vzduchu. Muž si uvědomil, že to je jeho jediná šance, jak uniknout. Chytil se ocasu jednoho z tvorů a nechal se vynést z jeskyně. Muž bohužel nakonec zemřel. Jedna z verzí vypráví, že byl příliš dlouho bez jídla a zemřel krátce po návratu do své rodné vesnice. Jiná verze říká, že skutečně dorazil do své rodné vesnice, kde hodoval celé tři dny. Až do své smrti.

Odkazy na Slavné západní draky (švýcarské):

Knihy –

1. Draci: A Natural History by Dr. Karl Shuker

Webové stránky –

> Dragon Caverns > Alpine Tatzelworm

Jess Chua je webmasterkou Dragonsinnu od roku 1999.

Pracuje v oblasti online psaní/redigování. Ráda čte umělecké knihy, stará se o své domácí mazlíčky a rostliny a hraje Diablo III.

Získejte uvítací dárky a slevy pro předplatitele, když se ještě dnes připojíte k DragonMailu!

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.