John A. R. Newlands

S lítostí oznamujeme, že v poměrně nízkém věku šedesáti jedna let zemřel pan John Newlands na následky chřipkového onemocnění. Přestože pravděpodobně žádnému tématu v celé oblasti teoretické chemie nebyla věnována taková pozornost jako číselným vztahům mezi atomovými hmotnostmi prvků, jen málokdo z mladších generací chemiků je obeznámen s okolnostmi, které provázely stanovení pozoruhodného zobecnění obvykle známého jako „periodický zákon“. Newlandsovi současníci a všichni, kdo si dali tu práci a nahlédli do odborné literatury, však vědí, že to byl právě on, kdo objevil základní vztah obsažený v tomto takzvaném zákoně a že jasně vyjádřil souvislost mezi atomovou hmotností a vlastnostmi asi pět let předtím, než své názory publikovali Mendeléef nebo Lothar Meyer. Naštěstí tato fakta vyplývají ze záznamů dostatečně jasně, ale nyní, po více než třiceti letech, je obtížné vysvětlit lhostejnost chemického světa k tak pozoruhodnému pozorování, na které Newlands upozornil poprvé v Chemical News v srpnu 1864, znovu podrobněji v témže časopise v srpnu 1865 a potřetí důrazněji ve sdělení Chemické společnosti 9. března 1866. Po mnoho let předtím bylo toto téma takříkajíc ve vzduchu. Objevily se četné práce Dumase, Gladstona a později Odlinga, v nichž byla přijata různá uspořádání atomových hmotností, ale žádné z nich nebylo komplexní; když však bylo předloženo schéma, které nespočívalo v několika izolovaných skupinách, ale které poskytovalo systém zahrnující všechny známé prvky, jediné, co mohla Chemická společnost udělat, bylo odmítnout je s výsměchem a opovržením a odmítnout otisknout jediné slovo o nové doktríně na tehdejších skrovných stránkách svého časopisu. Neustálený stav názorů na číselné hodnoty mnoha atomových hmotností může být jedinou omluvou pro to, co se zdá být hloupostí a předsudkem, neboť Newlandsovo uspořádání vyžadovalo přijetí atomových hmotností standardizovaných podle Cannizzarova doporučení z let 1864-66 a tyto hodnoty byly mnoha chemikům stále neznámé nebo je ignorovali.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.