10 výhod restorativní jógy

S rozmachem jógy na Západě došlo k přílivu různých stylů jógy, z nichž každý vyjadřuje vlastní směs dýchání, pozic, meditace, zpěvu, relaxace a filozofie. Restorativní jóga, praxe, která vede jogína k léčebnějšímu a regeneračnímu prožitku, přináší řadu úžasných výhod, které jsou často zastíněny popularitou a viditelností dynamičtějších stylů jógy.

Restautivní praxe se často opírá o používání rekvizit a dlouhodobé držení několika jednoduchých pozic k dosažení hluboké úrovně relaxace. „Restorativní jóga“ může být také zastřešujícím termínem, který zahrnuje několik dílčích stylů relaxační a léčebné praxe hatha jógy, jako je například Sedm duchovních zákonů jógy.

Ale čím přesně je tento styl jógy jedinečný? Zde jsou některé z výhod, které cvičení restorativní jógy nabízí.

Zpomaluje životní tempo

Restorativní jóga je vynikající příležitostí, jak se odpojit od frenetické aktivity každodenního života a nechat svůj tachometr vrátit na 0 mil za hodinu. Nabízí vítaný odpočinek mezi všemi životními turbulencemi a pomáhá připravit mysl a tělo na vnitřní tah meditace a prohloubené uvědomění. Pomalý pohyb v jednotlivých pozicích vám umožní zkoumat svou mysl a tělo v ustáleném a přirozeném tempu.

Uklidnění nervového systému

Pomalejší tempo a hluboké dýchání, které se vám dostane na hodinách restorativní jógy, spouští parasympatický nervový systém již od první pozice. Tato aktivace pomáhá zmírnit účinky běžné stresové reakce typu „bojuj nebo uteč“, která může být škodlivá pro vaši fyziologii a pohodu. Celkový zklidňující účinek na nervový systém nastavuje hluboce relaxační tón lekce, který uklidňuje vaši mysl a tělo až na buněčnou úroveň.

Podporuje všímavost

Restorativní jóga by se stejně dobře mohla nazývat „všímavou jógou“ díky rozšířenému uvědomění si sebe sama a svého těla, ke kterému při cvičení dochází. Pomalejší pohyby kultivují prostor pro hlubší prožitek pozic a dechu. Uvědomování si fyzických pocitů, myšlenek a emocí, které se objevují, nebo zvuků v okolí, to vše může v hloubce restorativní praxe nabýt mnohem hlubšího významu. Jednoduše řečeno, prostřednictvím jógové zkušenosti jste schopni více vnímat a cítit svět.

Podporuje transcendenci

Všeobecně je mnoho forem hatha jógy považováno za předstupeň delšího období meditace. Prostřednictvím této praxe se oživují svaly, klouby a jemná energetická centra, což napomáhá hlubšímu a pohodlnějšímu prožitku meditace. Nicméně praxe restorativní jógy sama o sobě často vede k transcendentnímu prožitku hluboké jednoty s univerzální úrovní vědomí. Každá pozice a každý dech slouží k tomu, aby vás vedly dál po žebříku rozšířeného vědomí. Jak se praxe rozšiřuje, přenáší vás prostředek jógy z bdělého stavu vědomí do tichého prostoru mezi myšlenkami – prostoru, odkud jste schopni nahlédnout do duše a probudit v sobě božství.

Pěstuje zvýšené uvědomění těla

Pohodlné tempo restorativní jógy vám otevírá dveře k hlubšímu pochopení vlastního těla a umožňuje vám skutečně pocítit, co to znamená být duchovní bytostí, která má lidskou zkušenost. Je smutné, že mnoho lidí nemá důvěrný vztah k vlastnímu tělu. Prostřednictvím praxe restorativní jógy však lze takovou intimitu prozkoumat a přijmout. Hlubší úrovně tělesných sil mohou být integrovány a vlastněny a může se objevit hlubší pocit sebelásky a přijetí.“

Prohlubuje sebeuvědomění a introspekci

Ztišení na hodinách restorativní jógy vám často pomůže obrátit pozornost dovnitř a odvést ji od vnějších událostí a situací světa. Díky tomu, že vaše vědomí směřuje dovnitř, se cvičení stává útočištěm pro mysl a ducha, odkud se můžete hlouběji podívat na to, kdo jste, co chcete a jak můžete sloužit světu. Restorativní jóga nás otevírá novým úrovním sebepoznávání a rozjímání a umožňuje vašemu nitru zazářit.

Vytváří promyšlenost jednání

Díky uvědomělosti při cvičení si stále více uvědomujete své činy nebo karmy a to, jak ovlivňují úroveň vašeho pohodlí nebo nepohodlí. Můžete vidět přímou příčinnou souvislost mezi vašimi pozicemi, dýcháním a celkovou úrovní pohody. Jak se tato zkušenost prohlubuje, začínáte dělat promyšlenější a pozornější rozhodnutí jak na podložce, tak mimo ni.

Posiluje přijetí a odpoutání

Praktika restorativní jógy je ze své podstaty protikladem mentality „žádná bolest – žádný zisk“. Největší užitek z praxe nezískáte tím, že se do pozice budete nutit, ale tím, že se uvolníte a odevzdáte se jí. Tato mentalita pomáhá pěstovat přijetí svého těla a jeho přirozených omezení. Dále posiluje vaši schopnost opustit zažité představy o svém těle a o tom, jak by podle vás mělo vypadat nebo se cítit, a to jak v pozici, tak mimo ni. Když je tématem vaší jógové praxe zvýšená lehkost a pohodlí, přirozeně se v důsledku toho objeví přijetí a odpoutání.

Pomáhá vám cítit se bezpečně a opečovávaně

V každodenním životě je snadné nechat se strhnout nejistotou, která je vedlejším produktem moderního světa. Mnoho lidí prochází svými dny pronásledováno strachem, úzkostí a nejistotou. Restorativní jóga vám poskytne bezpečný přístav, v němž se můžete znovu spojit se svou pravou přirozeností, která je nesmrtelná, nepřemožitelná, čistá a vyživující. Navázání tohoto spojení prostřednictvím pozic, dýchání a hluboké relaxace obnovuje vzpomínku na to, kdo jste, a pomáhá vám získat zpět nebojácnou podstatu vaší duše. Z tohoto útočiště vyjdete s pocitem jistoty přirozeného dobra ve svém srdci i ve světě.

Spojuje vás s božstvím a upevňuje vás v čistém bytí

Konečným cílem jógy je sjednocení s božstvím. Proto by vaše cvičení mělo být prostředkem k dosažení tohoto cíle. Naštěstí je restorativní jóga dokonalým prostředkem, který vám pomůže znovu se spojit s božstvím ve vašem nitru. Prostřednictvím technik této praxe v sobě probudíte ladnost, vyrovnanost, pružnost, rovnováhu, sílu a uvědomění si přítomného okamžiku. Tato kombinace vytváří mysl a tělo ideální pro bezproblémové splynutí s nelokálním polem vědomí neboli čistým bytím.

Jako nástroj sebetransformace restorativní jóga usnadňuje integraci všech vrstev života – environmentální, fyzické, emocionální, psychologické a duchovní – a vrcholí cílem všech cílů, probuzením do vlastní božské přirozenosti.

Výhody zde uvedené nemusí být izolovány pouze pro restorativní jógu, ale jsou to některé z nejvíce určujících výhod tohoto typu praxe. Pokud jste tento styl jógy nikdy nezkoumali, toto je vaše otevřená pozvánka.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.